Enduromöte Övre Norra

Norrcupen och verksamheten i distriktet.
26 November.
Kallelse kommer att gå ut till alla Övre Norras Enduroklubbar.
Plats: Teams.

Vi ser gärna att förare deltar också. Prata ihop i er klubb/förening vilka som skall delta.

Väl mött!

/ Endurokommitten.