Fortbildning Tävlingsledare Enduro

INFO:

Endurosektionen anordnar en fortbildning för tävlingsledare i enduro den 18 maj i Norrköping på Svemo kansli.

Endurosektionen önskar självklart att du som idag är tävlingsledare inom vår disciplin fortsätter med detta. Du som inte genomgått fortbildning under 2023 och klassats ner till tävlingsfunktionär har möjlighet under 2024 att återfå din tävlingsledarlicens efter genomförd fortbildning.

Kursen är avgiftsfri och Svemo står för maten under kursdagen. Resa och logi står kursdeltagaren själv för.

Plats:           Svemo kansli, Sprängstensgatan 2, 603 79 Norrköping
Datum:         18 maj
Tid:               10:00-16:00
Utbildare:    Endurosektionen

Anmälan: https://tam.svemo.se/ à Utbildning à Enduro Fortbildning Tävlingsledare à Anmäl dig
Anmälan till utbildningen sker senast den 12 maj. Ange ev matallergier i din anmälan.https://utbildning.svemo.se/education/104