Fortbildning Tävlingsledare

Den 17/9 kommer vi att köra fortbildning för tävlingsledare i Övre Norra.
Platsen blir Umeå.
Mer information och anmälan genom distriktets endurokommitte.