Ingen ny arrangör 27/8.

Då det i dagsläget inte hittats någon arrangör som kunde ta datumet 27/8 så stryks detta.